Yabancı Diller Yüksekokulu Misyon ve Vizyon

Miayon
Yabancı Diller Yüksek Okulunun misyonu; öğrencilerimizin yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmesi yazıl ıve görsel yabancı kaynaklı materyali takip edebilmesi, kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmesi için gerekli olan yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirecek nitelikli bir eğitim sunmaktır.

Vizyon
Avrasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, üniversitemizin genel vizyon ve misyonuna paralel olarak, geleceğin yöneticilerine, kaliteli ve çağdaş bir eğitim tekniği ile nitelikli bir yabancı dil eğitimi veren, bölgesinde ve ülkede saygın bir Yüksekokul olmayı hedeflemektedir.