1508053_828830827181297_3479691154140178551_n
10806424_824119474319099_1355432181107929795_n

Avrasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuluna hoş geldiniz.

Avrasya Üniversitesinin çeşitli fakülte,yüksekokul ve bölümlerinde görülen eğitimin bir parçası olan yabancı dil derslerinin; çağın gerekleri, Üniversitemizin misyonu ve vizyonu,öğrencilerimizin gereksinimleri çerçevesinde verilmesini amaçlayan Yabanc ıDiller Yüksek Okulu, Rektörlüğe bağlı bir birim olarak yapılanma çalışmalarını sürdürmektedir. Yüksekokulumuz,esas olarak Üniversitemiz yükseköğrenim kurumlarının önlisans ve lisanseğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu yabancı dil derslerini yürütmektedir. Bunun yanı sıra, bazı bölümler için zorunlu olan İngilizce hazırlık eğitimi ile bu eğitimlere ilişkin muafiyet sınavları ve yurt dışına gönderilecek öğrencilerin Erasmus programlarına yönelik yabancı dil sınavlarının yapılması da Yüksekokulumuz sorumluluğundadır.Avrasya Üniversitesi fakülte ve bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin birinci yıl içinher iki dönemde haftada üç saat olmak üzere üç kredili Temel İngilizce dersi zorunlu olarak okutulmaktadır. İkinci yıl ise haftada iki saatten oluşan iki kredili İngilizce dersinin ikinci yarıyılında iki saatten oluşan Mesleki İngilizce dersi bulunmaktadır.

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı

Avrasya Üniversitesinde eğitime başlayacak yeni öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (Placement Test) girerler ve bu sınavın sonucuna göre gruplandırılırlar. Öğrencilerimizin üniversitedeki kariyerlerinde ve meslek yaşamlarında kullanacakları okuma parçalarını anlayabilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir İngilizce bilgisine sahip olabilmeleri için öğretim süresince proje, sunum çalışmaları yaptırılır ve ödev verilir.Öğrenciler her dönem bir vize ve bir final sınavı ile ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur. Ancak Avrasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak Yabancı Dil Eğitimi değerlendirme aşamasında süreç ağırlıklı ve dönem içi etkinlikleri temel alan bir değerlendirme yaklaşımına öncelik tanıdığımızdan,öğrencilerimizin süreç boyunca yapacakları aktif çalışmalar ve araştırma becerileri, dönem içerisinde uygulanacak performans ödevleri, projeler ve arasınavlar aracılığıyla süreç sonu değerlendirmesine katılmaktadır.Uluslararası ortamlarda varlığımızı, bilgi ve deneyimlerimizin yüksek kalitesini göstermek için temel bir yabancı dil eğitimi kaçınılmaz bir gereksinimdir. Bu nedenle, Avrasya Üniversitesi Yabancı Dil öğretimine büyük bir önem vermektedir.

10701926_824119237652456_8875708281510217717_n